Vážený žadateli,
nacházíte se na portálu společnosti ŠVaK a.s., který Vám umožní zobrazení průběhu námi provozovaných vodovodních a kanalizačních sítí. Současně je možné si vyžádat stanovisko k existenci stávajících inženýrských sítí ve správě ŠVaK a.s. ve Vámi definovaném zájmovém území. Stanovisko Vám bude zasláno elektronickou formou.

Generované trasy sítí v mapových podkladech jsou pouze informativní. Před započetím projektových či stavebních prací je nutno přesnou polohu sítí ověřit vytyčením na místě pracovníky ŠVaK a.s.

Zobrazení průběhu sítí

Zde si můžete prohlédnout průběhy vodovodních a kanalizačních sítí.

Stanovisko k existenci sítí

Slouží k vydání stanoviska k existenci inženýrských sítí jako podklad pro informace o území a ke zpracování příslušné projektové dokumentace, nikoliv jako stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, změně užívání stavby nebo změně využití území.

Stanovisko k PD

Slouží k vydání stanoviska k projektové dokumentaci