Žadatel:
 
Příjmení
Jméno
Titul
Obec
PSČ
 
Ulice / č.pop. / č.orient /
E-mail
Telefon
Fax
Stavba:
Důvod žádosti
Projektová příprava:


Stavebník (investor):
Příjmení
Jméno
Titul
Obec
PSČ
Ulice / č.pop. / č.orient /
E-mail
Telefon
Fax
Zpracování osobních údajů
Žadatel  uděluje společnosti ŠVAK Klatovy, a.s. souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval osobní údaje žadatele nebo stavebníka uvedené v této žádosti.
K jiným účelům nebude těchto údajů použito.
 
Lokalizovat území na mapě podle:
Lokalizace adresou Lokalizace výběrem
*