Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Jak postupovat při změně vlastníka nemovitosti?

Email Tisk

A) Změna vlastníka –prodej nebo koupě nemovitosti

K uzavření smlouvy o dodávce vody s novým vlastníkem nemovitosti je nutné navštívit naši zákaznickou kancelář, kde oba vlastníci (původní i nový)vyplní „Předávací protokol odběrného místa“, na kterém si odsouhlasí konečný stav vodoměru. Dále předloží oba vlastníci průkazy totožnosti. Nový majitel musí být zapsaný v katastru nemovitostí. Potom nový vlastník vyplní „Žádost o změnu nebo uzavření smlouvy“ a pracovnice zákaznického centra uzavře s vlastníkem „Smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod“.

B) Změna vlastníka – původní majitel zemřel

Nový vlastník se dostaví do zákaznického centra a předloží průkaz totožnosti. Pokud je již zapsán v katastru nemovitostí – vyplní „Žádost o změnu nebo uzavření smlouvy“ a pracovnice zákaznického centra uzavře s vlastníkem „Smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod“.

V případě, že ještě neproběhlo dědické řízení, čeká se do doby než je vlastník zapsán v katastru nemovitostí.