Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Proč se neustále mění vodné a stočné, jaký je aktuální ceník?

Email Tisk

  Do ceny vody a stočného se započítávají nákladové položky (ceny chemikálií, pohonných hmot, nákup surové vody, úplaty za vypouštění odpadních vod a likvidaci odpadů, náklady na investice, opravy a rozvoj infrastruktury), které neustále rostou. Ačkoliv se snažíme eliminovat ztráty (kolem 14% -  což je jeden z nejlepších výsledků v ČR) a chovat se maximálně racionálně tyto nákladové položky se musí rozpočítat do ceny vodného a stočného. Vzhledem k trendu šetření vodou a zániku strategických obchodních partnerů (průmyslové a potravinářské podniky) tyto fixní náklady zůstávají a je nutno je rozpočítat.   

Aktuální ceník   

 

Pozn:
Do roku 1994 byly rozdíly mezi skutečnými náklady a úplatami za vodné a stočné hrazeny ze státního rozpočtu, respektive z našich daní, což představovalo masivní dotace!!