Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Proč je voda ve vodovodu chlorovaná?

Email Tisk

Dodávaná pitná voda musí být zabezpečena tak, aby byla mikrobiologicky nezávadná. Proto se voda na výstupu z vodáren desinfikuje za účelem eliminace jakéhokoliv mikrobiologického a biologického znečištění. Při distribuci, se ale může vyskytnout sekundární kontaminace, proto se pitná voda dochlorovává ve vodojemech (případně přímo i ve vodovodní síti). Dávka dodávaného chloru se řídí vyhláškou č. 252/2004 Sb. v platném znění (maximální hodnota 0,3mg/l). Tento limit námi dodávaná voda naplňuje jen v řádu procent více

Další v ČR používáné prvky pro desinfekci:

  • chlorňany
  • chloraminy
  • oxid chloričitý
  • ozón
  • UV záření
  • membránová filtrace