Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Kvalita vody z vlastních zdrojů

Email Tisk

Kontrola vody z vlastních zdrojů

Jedním z důvodů špatné kvality studní v České republice je jejich zanedbaná údržba. Pravidelná kontrola a případné drobné opravy přitom nepotřebují tak velké náklady, které vydáte na případnou sanaci. Minimem u soukromých domovních studní by měla být jedna kontrolní prohlídka za rok. Záleží na místních podmínkách a stavu studny, ale raději doporučujeme častější frekvenci.

   Důležité je průběžně sledovat kvalitu vody. To dělejte nejprve smysly – zrakem, čichem a chutí (signálem k obezřetnosti mohou být častá průjmová onemocnění). Vodu je třeba překontrolovat také po každém větším zásahu ve studni a jejím blízkém okolí, při průběžné dezinfekci a jiné trvalé úpravě vody. Dobrým důvodem prověřit kvalitu vody jsou i velké deště, prudké tání sněhu či dlouhá sucha. V  případě výrazné změny proveďte odběr vzorku a laboratorní rozbor.

 

   

 

Laboratorní rozbory vody

U používaných domovních studní stačí pro pravidelnou kontrolu tzv. krácené rozbory.  Týkají se šestnácti základních ukazatelů, z nichž lze určit zdroje a druh znečištění vody, z níž zkoumaný vzorek pochází, a stojí  858 Kč. Úplný rozbor podle vyhlášky MZ ČR k ověření, zda je voda pitná, stojí 7468 Kč.

 Rozpoznatelné změny v kvalitě vody

Zákal čili snížení průhlednosti vody bývá způsoben třeba prachem, zvířenými usazeninami nebo mikroskopickými organismy. Často je příčinou průnik povrchové vody do studny.

Barva je důležitý indikátor kvality vody. Většinou určují zabarvení vody organické látky (z rozkladu zbytků organismů) a sloučeniny kovů (hlavně železo, mangan, měď). Voda by však měla být čirá, bezbarvá.

Chuť a pach pomáhají odhalit přítomnost toxických látek. Zdrojem podezřelých pachů a chutí bývají látky pocházející jednak z přírody (sloučeniny kovů, minerály, produkty metabolismu vodních organismů, sirovodík), jednak z činnosti člověka (ropné produkty, hnojiva, fekálie, odpady).

 

Nejčastější kontaminace studní

Velké množství studní v České republice je zasaženo bakteriemi ze střevního traktu člověka. Pokud se ve vodě najdou, znamená to, že se setkala s výkaly nebo zbytky živočichů. Příčinou jsou nejčastěji průsaky z kanalizací, jímek a žump. Tehdy je třeba sanovat netěsnící žumpy, zabezpečit hnojiště a skládky. Podobný postup je při zjištění jiných nežádoucích látek: méně používat hnojiva, odstranit zdroje ropných produktů (např. vraky aut a zemědělských strojů).

Při chemickém rozboru se doporučuje přihlédnout k místním podmínkám (těžké kovy, ropné produkty, organické látky jako pesticidy aj.). Některé látky však mohou pocházet z geologického podloží. V českých zemích je také třeba dávat pozor na míru radioaktivity vody.

 

 

Úprava studniční vody

Pokud rozbor ukáže mikrobiologickou kontaminaci vody, je třeba ji dezinfikovat. To lze dělat chemicky nebo fyzikálně, záleží na typu studny, způsobu čerpání vody a jejích chemicko-fyzikálních vlastnostech.

   Průběžné dezinfikování vody je nutné u studní s trvalým znečištěním. Pro trvalou chemickou dezinfekci se používají především tekuté přípravky, které se aplikují pomocí chemických dávkovačů přímo do potrubí. K fyzikálním metodám, při jejichž použití se nevytvářejí vedlejší rizikové látky jako při chemické dezinfekci, patří UV-záření nebo mikrofiltrace keramickými filtry. Tyto způsoby fungují v tlakovém prostředí – tedy v domácím rozvodu vody. Údržba těchto zařízení je vcelku nenáročná.

 

Způsoby dezinfekce pitné vody

Název přípravku

Doporučená dávka

Způsob aplikace

Min. expoziční doba *

Optimální dezinfekční účinek

SAGEN

10 g přípravku na 1 m3

Nejprve se rozpustí v nekovové nádobě s menším množstvím vody a mléčně zakalený roztok se vlévá do studny. Aby současně byla provedena dezinfekce potrubí čerpacího zařízení, doporučuje se 5-6 hodin po provedené dezinfekci odčerpat 10-20l vody nebo máte-li přívod vody do domácnosti, otevřít všechny kohoutky a nechat vodu odtéct

 

48 hodin

72 hodin

CHLORAMIN

5-10 g přípravku na 1 m3

Dávka se rozpustí odděleně v nádobě a roztok se vlije do studny. Po 2-3 hodinách se odčerpá 10-20 l vody z potrubí

 

24 hodin

2-8 hodin

SAVO

10 ml přípravku  na 1 m3

Nejdříve naředit odděleně v nádobě a pak nalít do studny. Pozor , obsahuje –li voda železo, dojde k jeho vysrážení

 

12-20 hodin

2-4 hodiny

  

* Po tuto dobu není vhodné používat vodu jako pitnou