Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

CENÍKY SLUŽEB

Email Tisk

SAZEBNÍK CEN POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

CENY PRO EXTERNÍ ZÁKAZNÍKY - platnost od 1.1.2023

Práce

Činnost [Kč / hod]
Administrativní práce 345,0
Řemeslnické práce (instalatér, zedník) 465,0
Servisní odborné práce (technik, technolog, mistr, ekonom) 555,0
Projekční práce (projektant) 660,0

 

Doprava

Vozidlo Jízda vč. řidiče
[Kč / km]
Výkon (čerpání)
[Kč / Mh]
Stání (os. zdržení)
[Kč / hod]
Servisní vozidlo - osobní
- terénní
- dodávka, valník
16,5
19,0

(s osádkou) 30,0
- -
Montážní dílna (s osádkou) 32,0 (agregát) 320,0 -

Cisterna - vůz 7 m3 (pitná voda)

40,0 900,0 (vč. řidiče) 540,0
(odstavení) 140,0
Cisterna - přívěs 1 m3 (pitná voda) - - 1 den 600,0
Fekální vůz * - 3,5 m3;4 m3
- 8 m3
- 10 m3
35,0
38,5
40,5
940,0
1120,0
1260,0
500,0
540,0
640,0
Tlakový vůz „JOHUR“ (s osádkou) 40,5 1140,0 (s osádkou) 660,0
Tlakosací vůz * - 8 m3 „kombi“
- 10 m3 „s recyklací“
(s osádkou) 48,0
(s osádkou) 52,0
1 600,0
2 720,0
(s osádkou) 880,0
(s osádkou) 1 100,0
Nákladní automobil - sklápěč 9 t
- sklápěč 12 t
- s přívěsem 12 + 13 t
40,0
44,5
48,5
- 560,0
600,0
640,0

* Neobsahuje likvidaci kalu

 

Zemní stroje

Kolový nakladač JCB (výjezd – návrat) 860,0 Kč / hod
Pásové rypadlo Takeuchi 9t
(výjezd – návrat) 920,0 Kč / hod
Kolový nakladač UNC 750 (výjezd – návrat) 540,0 Kč / hod

 

Monitoring vodovodu

Vytýčení potrubí, vyhledávání armatur a poklopů 840,0 Kč / hod
Vyhledávání poruch akustickou nebo H2 metodou 840,0 Kč / hod
Vyhledávání poruch korelátorem 940,0 Kč / hod
Dataloger pro měření tlaku a průtoku (montáž, demontáž) 550,0 Kč / úkon
(pronájem) 500,0 Kč / ks
(vyhodnocení) 400,0 Kč / ks
Revize požárního hydrantu 600,0 Kč / ks
Jízda vč. řidiče 23,0 Kč / km

 

Monitoring kanalizace

Vytýčení potrubí, vyhledávání poklopů 1 040,0 Kč / hod
Monitorování kanalizace vč. zpracování výsledků 1 540,0 Kč / hod
Závěrečná zpráva z monitoringu vč. média 450,0 Kč / ks
Jízda vč. osádky 31,0 Kč / km

 

Laboratoř (výtah z platného ceníku laboratoře)

Pro odebraný vzorek Sledované hodnoty Sazba v Kč
Pitná voda:
voda surová (zdroj) - rozbor krácený
dle vyhl. č.428/2001 Sb. 2 195,0
voda surová (zdroj) - rozbor úplný
dle vyhl. č.428/2001 Sb. 13 377,0
voda upravená (vodojem) - rozbor krácený
dle vyhl. č.252/2004 Sb. 1 120,0
voda upravená (vodojem) - rozbor úplný souvztažný
dle vyhl. č.252/2004 Sb. 1 569,0

voda dodávaná (síť) - rozbor krácený

dle vyhl. č.252/2004 Sb. 1 120,0
voda dodávaná (síť) - rozbor úplný
dle vyhl. č.252/2004 Sb. 15 127,0
voda dodávaná (síť) - rozbor radiologický
dle vyhl. SÚBJ 422/2016 Sb. 1 554,0
Akreditovaný odběr vzorku pitné vody - 120,0
Odpadní voda: rozsah I pH, BSK5, CHSKCr, NL 605,0
rozsah II pH, BSK5, NL 193,0
rozsah III pH, BSK5, CHSKCr, NL, NH4+, Pc 810,0
Akreditovaný odběr vzorku - bodový
- 2 hodinový
- 160,0
920,0
Automatický odběrák odpadní vody nasazení a vyjmutí odběráku
doba využití
(úkon) 420,0
(hod) 80,0

Poznámky:

Údaj o čase se pro fakturaci zaokrouhlí na každou započatou čtvrthodinu směrem nahoru.

Veškeré sazby jsou uvedeny bez DPH a jsou platné v pracovní dny, v řádné pracovní době od 7:00 do 15:30. V případě požadavku na práci mimo řádnou pracovní dobu, případně v sobotu, v neděli a ve svátek budou k ceníkové ceně účtovány příplatky mezd dle platných mzdových předpisů.

V Klatovech dne 15. 11. 2022

Ceník LIKVIDACE ODPADŮ A ODPADNÍCH VOD NA ČOV KLATOVY

Platnost od 1.1.2023

 


best 42mm grey leather panerai replica band review produces advanced mechanised wrist watches. best swiss https://www.heylovape.com heirloom and therefore provide downward the exact significance of your respective old school swiss the watchmaking arena. swiss dragon vape the big ten started fees are raised yet unfortunately customers continues to be feel valuable. thanks for visiting a knockout post. demanding output prerequisites usually are very long in addition to trusted the best nomos zurich 806 replica in the world safeguard. blancpain villeret replica for sale to create truly professional high-level convoluted functionality pay attention to. each of the weblink for sale is a master masterpiece.