Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Způsob odběru vzorku pitné vody zákazníkem

Email Tisk

Způsob odběru vzorku pitné vody zákazníkem

Vzorek pitné vody je nutné odebrat do vzorkovnic předem vyzvednutých v laboratoři. Před odběrem je nutné odstranit všechny nástavce ( hadice apod. ) z kohoutku ( příp. armatury na vodním čerpadle ) nebo předměty vsunuté do  kohoutku. Z kohoutku je třeba oškrábat nečistotu

( vodní kámen, sliz, mazací tuk či jiný materiál ). 

 

Kohoutek je třeba opakovaně naplno otevřít a uzavřít, aby se z něj vypláchly všechny nečistoty. Potom se kohoutek otevře na poloviční průtok a voda se nechá odtékat , dokud nemá konstantní teplotu . Potom se otevřená vzorkovnice umístí do proudu vody a naplní, aniž by se před tím kohoutek uzavíral a znovu otevíral

 

1) Fyzikální a chemický rozbor ( tmavě hnědá skleněná vzorkovnice 1000 ml )

 

Pro zamezení kontaktu s ovzduším se vzorkovnice pomalu naplní tak, že se voda nechá přetékat nejméně dvěma jejími objemy, a potom se těsně uzavře a zkontroluje, zda neobsahuje vzduchové bubliny.

 

2) Mikrobiologický rozbor ( čirá vzorkovnice 500 ml se zábrusem )

 

Odběr pro mikrobiologický rozbor se provádí do sterilních skleněných vzorkovnic. Před odběrem je nutno zajistit asepticky čisté ruce nebo používat sterilní rukavice. Při odběru je třeba zajistit ochranu vzorku před vzdušnou kontaminací a rozstřikováním vody. Zátka sterilní vzorkovnice se sejme společně s ochranným obalem. Během plnění vzorkovnice nesmí přijít část zátky, která je uvnitř vzorkovnice, s ničím do kontaktu ( s prsty, se zemí, s kapsami, se zuby apod. ) Při odběru je nutné ponechat ve vzorkovnici vzduchovou bublinu viz obrázek níže. Naplněné vzorkovnice se ihned po  naplnění uzavřou. V laboratoři je při předání vzorku nutné vyplnit průvodku ke vzorku.